<table id="4fw1uy"></table><sup id="4fw1uy"></sup><fieldset id="4fw1uy"></fieldset><blockquote id="4fw1uy"></blockquote>
<pre id="4fw1uy"></pre><ins id="4fw1uy"></ins><li id="4fw1uy"></li><strong id="4fw1uy"></strong><center id="4fw1uy"></center>
  1. <option id="4ptv78"></option><tfoot id="4ptv78"></tfoot><dfn id="4ptv78"></dfn><form id="4ptv78"></form>
      1. <acronym id="2btzbi"><style id="2btzbi"><sup id="2btzbi"></sup><strike id="2btzbi"></strike><acronym id="2btzbi"></acronym><font id="2btzbi"></font><q id="2btzbi"></q></style><small id="2btzbi"><button id="2btzbi"></button><tfoot id="2btzbi"></tfoot><th id="2btzbi"></th><legend id="2btzbi"></legend></small><blockquote id="2btzbi"><button id="2btzbi"></button></blockquote><ins id="2btzbi"><table id="2btzbi"></table><select id="2btzbi"></select><bdo id="2btzbi"></bdo><em id="2btzbi"></em><div id="2btzbi"></div></ins></acronym><div id="2btzbi"><noscript id="2btzbi"><strike id="2btzbi"></strike><strong id="2btzbi"></strong><span id="2btzbi"></span><table id="2btzbi"></table><dt id="2btzbi"></dt></noscript><option id="2btzbi"><em id="2btzbi"></em></option><select id="2btzbi"><dl id="2btzbi"></dl><strong id="2btzbi"></strong><tbody id="2btzbi"></tbody></select><dd id="2btzbi"><strong id="2btzbi"></strong><dd id="2btzbi"></dd></dd></div><style id="2btzbi"><thead id="2btzbi"><tbody id="2btzbi"></tbody></thead><em id="2btzbi"><thead id="2btzbi"></thead><ul id="2btzbi"></ul><span id="2btzbi"></span></em></style><big id="2btzbi"><strong id="2btzbi"><tr id="2btzbi"></tr><th id="2btzbi"></th><i id="2btzbi"></i></strong></big><small id="2btzbi"><address id="2btzbi"><ins id="2btzbi"></ins><bdo id="2btzbi"></bdo><big id="2btzbi"></big></address><font id="2btzbi"><sup id="2btzbi"></sup></font></small>
         1. 成語大全浩宇彩票投注
         2. 成語對對子大全
         3. 成語對對子投桃報李正文

         投桃報李的對聯_欺世盜名對對子


         投桃報李 - 欺世盜名

         成語對對子投桃報李是欺世盜名;成語對聯欺世盜名的上聯是投桃報李;投桃報李的對聯下聯是欺世盜名;欺世盜名對對子對的是投桃報李;

         對對子投桃報李的意思
         讀音:tóu táo bào lǐ
         出處:《詩經·大雅·抑》:“投我以桃,報之以李。”
         解釋:意思是他送給我桃兒,我以李子回贈他。比喻友好往來或互相贈送東西。
         近義詞:禮尚往來
         反義詞:愛民如子
         查看詳細解釋投桃報李成語接龍

         對聯欺世盜名的意思
         讀音:qī shì dào míng
         出處:《荀子·不苟》:“夫富貴者則類傲之;夫貧賤者則求柔之。是非仁人之情也,是奸人將以盜名于暗世者也,險莫大焉。”
         解釋:欺騙世人,竊取名譽。
         近義詞:盜名欺世
         反義詞:名副其實
         查看詳細解釋欺世盜名成語接龍

         X-POWER-BY FNC V1.0.0 FROM 自制33