1. <bdo id="qrouyz"></bdo><code id="qrouyz"></code><dir id="qrouyz"></dir>
   1. <acronym id="qrouyz"><address id="qrouyz"></address><dl id="qrouyz"></dl><li id="qrouyz"></li><noscript id="qrouyz"></noscript></acronym><button id="qrouyz"><th id="qrouyz"></th><button id="qrouyz"></button><tbody id="qrouyz"></tbody></button><select id="qrouyz"><noframes id="qrouyz">
            1. 成語大全浩宇彩票稳赚
            2. 看圖猜成語
            3. 看圖猜成語圖片答案第193題

            字面提示意境提示查看答案重新猜過 換過一題

            看圖猜成語圖片答案提示:充分顯露自己的本領;充分發揮自己的聰明才智。

            看圖猜成語圖片答案-大顯身手

            成語發音:
            dà xiǎn shēn shǒu
            成語解釋:
            顯:表露,表現;身手:指本領。充分顯示出本領和才能。
            成語出處:
            趙樹理《三裏灣》七:“這兩個人默默不語在這座房子裏大顯身手。”
            成語造句:
            愛唱的人,就在舞台上痛痛快快唱吧!愛種棉花的,就在連成片的土地上大顯身手吧!(茹志娟《高高的白楊樹》)
            console.log('mip-script executed') MIP.watch('count', function (newVal, oldVal) { console.log(newVal) if(newVal==1){ MIP.setData({ caicy_value_0:MIP.getData('select_val') }) } if(newVal==2){ MIP.setData({ caicy_value_1:MIP.getData('select_val') }) } if(newVal==3){ MIP.setData({ caicy_value_2:MIP.getData('select_val') }) } if(newVal==4){ MIP.setData({ caicy_value_3:MIP.getData('select_val') }) let daan = MIP.getData('caicy_value_0') + MIP.getData('caicy_value_1') + MIP.getData('caicy_value_2') + MIP.getData('caicy_value_3'); if(daan == "大顯身手"){ MIP.setData({ statusClass:"caicy_status status_gou", right_div_class:'caicy_right_div show', select_div_class:'hide' }) }else{ MIP.setData({ statusClass:"caicy_status status_cha", }) } } }) X-POWER-BY FNC V1.0.0 FROM 自制33